Tel: 691548176
Email: wkruczek@einstalprojekt.pl
Prace budowlanePomiary i przeglądy elektrycznePrace projektowe

Prace budowlane

  Oferta...

Pomiary i przeglądy elektryczne

  Oferta...

Prace projektowe

  Oferta...

Oferta

Prace projektowe

 • Projekty instalacji elektrycznych budynków;
 • projekty instalacji odgromowych budynków i innych obiektów;
 • projekty linii energetycznych kablowych i napowietrznych;
 • projekty stacji transformatorowych SN/nn;
 • projekty oświetlenia terenu, oświetlenia ulic;
 • projekty układów kompensacji mocy biernej;
 • projekty iluminacji budynków.

Pomiary i przeglądy elektryczne

 • Przeglądy i pomiary okresowe instalacji elektrycznych;
 • przeglądy i pomiary okresowe instalacji odgromowych;
 • pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych i odgromowych;
 • badania, pomiary i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obszarze urządzeń energetycznych o napięciu wyższym od 1 kV do 110 kV;
 • pomiary jakości energii elektrycznej;
 • pomiary termowizyjne;
 • inne specjalistyczne pomiary elektryczne.

Prace budowlane

 • Budowa instalacji elektrycznych;
 • budowa instalacji odgromowych;
 • prowizorki budowlane.
Oferta

Prace projektowe Projekty instalacji elektrycznych budynków; projekty instalacji odgromowych budynków i innych obiektów; projekty linii energetycznych kablowych i napowietrznych; projekty stacji transformatorowych SN/nn; projekty oświetlenia terenu, oświetlenia ulic; projekty układów […]

Read More
Referencje

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi referencjami:    

Read More
Kontakt

691548176  wkruczek@einstalprojekt.pl Siedziba Główna Mszalnica 51 Filia Halinów ul. Partyzancka 22

Read More